MİSYON

Şeffaf, rekabetçi, adil ve fırsat yaratan alt yapısı ile Türk iş dünyasının rekabet gücünü arttırarak sürdürülebilir kılacak ekonomi politikalarının, yeni ve yenilikçi teknolojilerin desteğiyle geliştirilmesi

VİZYON

Ülkemizin ekonomik gücünü  yükseltecek dönüşüm ve gelişime liderlik eden iş dünyasının öncü sivil toplum kuruluşu olmak

DEĞERLER

Bağımsızlık
Şeffaflık
Hesap Verilebilirlik
Güven
Eşitlik ve Kapsayıcılık
İnsana ve Doğaya Saygı
Açık İletişim ve Empati